خادم الخادمین

خادم الخادمین

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین(ع) را برید همان جانباز جنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش رفت.
(حضرت امام خامنـه ای)

رجانیوز

رجانیوز

یا لثارات

رجانیوز

رجانیوز

رجانیوز

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

  
نه آن طاقت که برگردم تنت بر جای بگذارم 
                                        
                                      نه قوت تا که جسمت را ز روی خاک بردارم   

 الا ای مونس تنهائیم در بین دشمن ها 
 
                                             چگونه در میان دشمنان تنهات بگذارم


ای که میبخشی تـو با  انگشت خویش ...

   

  دست خالی رد مکن مارا ز کویتـــ  !! 

فایل صوتی رو حتما گوش کنید ... اثری با  از استاد کریمخانی خواننده ی اثر "ای حرمت ملجا درماندگان..."طرح جلد نشریه  که سال ۹۰ با کمک دوستان زدیم ...هیئت  شهرمون !! 

با الهام کامل از طرح هنرمند عزیز سایت  !!


http://www.duelfa.com/2434/%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8